Дали етничкиот соживот во Македонија е лесно кршлив?
Да
Не